Strefa mieszkanca - dostepna po zalogowaniu
Adres korespondencyjny
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyszyńskiego 1a
48-200 Prudnik

NIP: 755-000-67-09
NR REGON: 000488237, PKD: 6832Z
Nr polisy ubezpieczeniowej: 640500103153

e-mail: sekretariat@smprudnik.opole.pl
Kontakt telefoniczny
Centrala: (77) 436 24 13,(77) 436 38 31
Fax: (77) 436 24 13

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
tel. ul. Kombatantów: (77) 436 16 40
tel. ul. Dąbrowskiego: (77) 436 28 81

kierownik GZM: (77) 436 24 02
Godziny otwarcia biura
Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek, Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1400 Sobota: nieczynne
Godziny otwarcia kas
Poniedziałek: 700 - 1530
Wtorek, Czwartek: 700 - 1415
Piątek: 700 - 1315 Sobota: nieczynne

Kasa przy ul. Kombatantów czynna w ostatnie trzy dni robocze każdego miesiąca.
Dojazd
 • Dojazd
 • Ubezpieczenie mieszkania
 • CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
 • 

  ZARZĄD i ADMINISTRACJA

  Sekretariat : Izabela Golińska tel. 77 436 24 13 wew. 31 pokój nr 6.
  - przyjmowanie pism, wniosków, podań i deklaracji
  - odpisy Statutu, Regulaminów i innych dokumentów

  Kadry : Izabela Mięczakowska tel. 77 436 24 13 wew. 34 pokój nr 11.
  - sprawy kadrowe,
  - protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

  Sprawy członkowsko-mieszkaniowe : Bąk Jolanta tel. 77 436 24 13 wew. 35 pokój nr 9.
  - przyjęcia w poczet członków SM i dokonywanie formalności po przyjęciu a także w związku z utratą członkostwa
  - załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem prawa do lokalu mieszkalnego
  - przyjmowanie oraz realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokalu
  - organizowanie przetargów na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego
  - dopełnianie formalności po rozwodzie lub zgonie osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego
  - zameldowanie osób w lokalu
  - przyjmowanie oświadczeń dotyczących sposobu zbierania odpadów komunalnych

  Czynsze lokale mieszkalne : Agnieszka Bandurowska tel. 77 436 24 13 wew. 42 pokój nr 1.
  - sprawy dotyczące ustalania wysokości opłat na korzystanie z mieszkań („czynsz”)
  - zaświadczenia o niezaleganiu
  - wysyłanie wezwań do zapłaty za nieterminowe płacenie czynszu
  - dodatki mieszkaniowe
  - ubezpieczenia mieszkań
  - składanie wniosków o dostęp do internetowej obsługi kontrahenta (IOK)
  - wydawanie loginów i pierwszego hasła

  Czynsze lokale użytkowe : Lucyna Świderska tel. 77 436 24 13 wew. 38 pokój nr 4.
  - sprawy dotyczące ustalania wysokości opłat na korzystanie z lokali użytkowych
  - fakturowanie i windykacja płatnych miejsc postojowych
  - rozliczanie wkładu mieszkaniowego po dokonaniu zbycia lokalu mieszkalnego

  Kredyty mieszkaniowe : Jadwiga Szymańska tel. 77 436 24 13 wew. 41 pokój nr 3.

  Rozliczenia c.o. i wody : Marek Zabiegała tel. 77 436 24 13 wew. 42 pokój nr 1.
  - sprawy dotyczące rozliczania należności z tytułu dostawy wody i centralnego ogrzewania.
  - przyjmowanie stanu liczników wody na koniec okresu rozliczeniowego.

  GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

  Prudnik ul. Dąbrowskiego 1a
  Kierownik GZM: Wiesław Bar tel. 77 436 24 02
  Referent ds. zarządzania nieruchomościami : Damian Schinke tel. 77 436 28 81
  Specjalista ds. budowlanych – majster : Wojciech Kędra tel. 77 436 28 81
  Specjalista ds. instalacyjnych - majster : Artur Pietruszyński tel. 77 436 28 81

  Prudnik ul. Kombatantów 40
  Specjalista ds. instalacyjno-budowlanych – majster : Zbigniew Starmach tel. 77 436 16 40

  Sprawy bieżące załatwiane w GZM :
  - zgłaszanie usterek i awarii związanych z eksploatacją budynków
  - potwierdzanie regresów firm ubezpieczeniowych – likwidacja szkód, odszkodowania
  - sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych
  - zgłaszanie skarg
  - zgłaszanie niepoprawnej pracy wodomierzy mieszkaniowych i podzielników ciepła
  - zgłaszanie uwag co do pracy dostawców mediów oraz firm świadczących usługi
  - zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji